Ein enklare kvardag for barn og unge

Youwell og Helse Fonna har gleden av å invitere til lanseringen av ViMo
Et komplett sosialt

ferdighetstreningsprogram i skolen

for elever med autismespekterforstyrrelser

og andre sosiale- og kommunikative vansker. 


PROGRAM

Mandag 26. oktober kl 12 -15


12.00: Velkommen og innledning ved daglig leder

12.20: Innledning ved Helse Fonna HF

13.00: LEGO® based Therapy, Daniel LeGoff

13.45: Mingling og enkel bevertning

14.15: Presentasjon «Social Skills Training», Jed Baker

Jed Baker er lederen av Social Skills Training Project, en organisasjon som hjelper personer med autisme og sosiale kommunikasjonsproblemer. Han sitter i det profesjonelle rådgivende styret i ASPEN, ANSWER, YAI, Kelberman Center og flere andre autismeorganisasjoner. I tillegg skriver han, foreleser og gir opplæring internasjonalt om temaet sosial ferdighetstrening og håndtering av utfordrende atferd. Han er en prisvinnende forfatter av seks bøker, inkludert «Social Skills Training for Children and Adolscents with Asperbergs Syndrome and Social Communication Problems».Daniel B. LeGoff er en lisensiert pediatrisk nevropsykolog, og grunnleggeren av LEGO® based Therapy, en strukturert aktivitet som hjelper å øve på sosial kommunikasjon og språkferdigheter i en liten gruppe. LeGoff er utdannet psykolog ved The University of Winnipeg, og har fått master- og doktorgrad i klinisk psykologi fra Simon Fraser University i Vancouver. Deretter fullførte han post-doktorgraden ved Northwestern University Medical School i Chicago og Queen’s Medical Center i Honolulu. Han spesialiserer seg på vurdering og behandling av nevroutviklings- og nevroadferdstilstand hos spedbarn, barn og ungdom.Kontakt oss:

post@vimo.noEin enklare kvardag for barn og unge

Youwell og Helse Fonna har gleden av å invitere til lanseringen av ViMo
Et komplett sosialt

ferdighetstreningsprogram i skolen

for elever med autismespekterforstyrrelser

og andre sosiale- og kommunikative vansker. 


PROGRAM

Mandag 26. oktober kl 12 -15


12.00: Velkommen og innledning ved daglig leder

12.20: Innledning ved Helse Fonna HF

13.00: LEGO® based Therapy, Daniel LeGoff

13.45: Mingling og enkel bevertning

14.15: Presentasjon «Social Skills Training», Jed Baker

Jed Baker er lederen av Social Skills Training Project, en organisasjon som hjelper personer med autisme og sosiale kommunikasjonsproblemer. Han sitter i det profesjonelle rådgivende styret i ASPEN, ANSWER, YAI, Kelberman Center og flere andre autismeorganisasjoner. I tillegg skriver han, foreleser og gir opplæring internasjonalt om temaet sosial ferdighetstrening og håndtering av utfordrende atferd. Han er en prisvinnende forfatter av seks bøker, inkludert «Social Skills Training for Children and Adolscents with Asperbergs Syndrome and Social Communication Problems».Daniel B. LeGoff er en lisensiert pediatrisk nevropsykolog, og grunnleggeren av LEGO® based Therapy, en strukturert aktivitet som hjelper å øve på sosial kommunikasjon og språkferdigheter i en liten gruppe. LeGoff er utdannet psykolog ved The University of Winnipeg, og har fått master- og doktorgrad i klinisk psykologi fra Simon Fraser University i Vancouver. Deretter fullførte han post-doktorgraden ved Northwestern University Medical School i Chicago og Queen’s Medical Center i Honolulu. Han spesialiserer seg på vurdering og behandling av nevroutviklings- og nevroadferdstilstand hos spedbarn, barn og ungdom.Kontakt oss:

post@vimo.no